Dynniq-konserniin kuuluva YSP Oy on liikenteenohjauksen ja automaation järjestelmätoimittaja. Olemme asiakkaidemme pitkäaikainen asiantuntijakumppani.

Otamme kokonaisvastuun laajoista ja vaativista järjestelmistä, joissa liikenteenohjaus- sekä automaatiojärjestelmiin yhdistyy lukuisia erilaisia valvontaan, ohjaukseen, turvallisuuteen ja tietoliikenteeseen liittyviä osa-alueita. Nämä voidaan toimittaa sekä projekteina tai palveluina tai ne yhdistetään huolto- ja ylläpitopalveluihin.

Erityinen vahvuutemme on konsultoiva kokonaisjärjestelmien suunnittelu, joissa osaamisemme ulottuu yleissuunnittelusta aina laitehankintoihin ja yksittäisten sensoreiden sekä toimilaitteiden liitäntöihin saakka. Laaja osaamisalue ja pitkä kokemus mahdollistavat asiantuntemusta vaativien alusta- ja elinkaaripalvelujen tuottamisen.

Integroidut liikenteen hallintajärjestelmät

 • Moottoriteiden liikenteenhallinta ja valvonta
 • Maantie- ja ratatunneleiden hallinta ja valvonta
 • Avattavien siltojen valvonta ja hallinta
 • Liikenteen älykkäät yhteistoiminnalliset järjestelmät (C-ITS)
 • Tietoliikenneverkot ja järjestelmät
 • Huolto ja ylläpito

Sähkösuunnittelu

 • Hankkeiden eri suunnitteluvaiheet ja konsultointi
 • Kustannusarviot ja riskikartoitukset
 • Sähköliittymien sekä varavoima- ja UPS-ratkaisujen suunnittelu ja mitoitus
 • Maanteiden ja ratojen tunneleiden turvallisuusjärjestelmien suunnittelu
 • Laitemäärittelyt
 • Työmaapalvelut

Liikenne-, automaatio-, IoT- ja tietoliikennejärjestelmien suunnittelu sekä ohjelmointi

 • Liikenne-, automaatio-, IoT- ja tietoliikennejärjestelmien eri suunnitteluvaiheet ja konsultointi
 • Kustannusarviot ja riskikartoitukset
 • Järjestelmien suunnittelu ja sovellusohjelmointi: Käyttöliittymä-, SCADA/valvomo- ja logiikkaohjelmointi sekä suunnittelu
 • Kyberturvalliset tietoliikenteen ja sovellusten suunnittelu- ja ohjelmointi- sekä rajapintaratkaisut
 • Asennusvalvonta, käyttöönotto, koulutus ja ylläpito

Palvelutoiminta

 • Järjestelmien huolto-, ylläpito- ja valvontapalvelu
 • Järjestelmäratkaisut palveluna
 • Tietoliikenneratkaisut palveluna

Yhteyshenkilö: Jouni Aarnu
jouni.aarnu@dynniq.com
050 410 9884