CO2-reductie in Kopenhagen

25.000 ton CO2-reductie per jaar in Kopenhagen

De gemeente Kopenhagen heeft de juiste partner gevonden voor het creëren van een groene golf om de lucht te reinigen.

De uitdaging

Kopenhagen wil in 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad ter wereld zijn. Als partner van de stad voor verkeersvoorzieningen draagt Dynniq bij aan die ambitie.

Kopenhagen heeft de ambitie om tegen 2025 CO2-neutraal te zijn en verkeersmanagement is hierbij een belangrijke drijfveer. De gemeente van de stad was daarom op zoek naar een betrouwbare handelspartner om haar 400 verkeerssignalen en andere verkeersvoorzieningen in de Deense hoofdstad te herzien en te onderhouden. Dynniq was bereid om de uitdaging van de gemeente voor een betrouwbaarheidsnorm 99% aan te gaan.

Onze oplossing

Naast de reguliere dienstverlening en het onderhoud heeft Dynniq de verkeerssignalen gesynchroniseerd.
De lokale radio grapte dat de beruchte ‘rode golf’ van verkeerslichten veranderde in een groene golf.
Een grote PR-overwinning voor de gemeente en een grote verbetering van de verkeersstroom voor de meer dan 600.000 inwoners van de stad.

Daarnaast werd, na een succesvolle proeffase, EcoDrive/Compass4D geïmplementeerd. Tijdens deze pilot was het de bedoeling dat het zwaar transport van twaalf stops naar zeven of zes zou gaan. Het resultaat was vier tot vijf stops, een nog grotere verbetering. Dit systeem wordt nu geïmplementeerd op meer dan 20 kruispunten en in meer dan 100 bussen en andere voertuigen. Ook het busprioriteitssysteem werd opgewaardeerd met een aansluiting op een Dynniq-server. Dit maakt een betere prioriteitsbepaling en aanpassingsmogelijkheden in real time mogelijk, waarbij elke minuut die aan stiptheid wordt gewonnen een concrete financiële winst is voor de gemeente.

Het resultaat

Het behalen van de 99% betrouwbaarheidsnorm en het hebben van een nauwe relatie met de stad hebben ertoe geleid dat de beide contractpartijen elkaar als partners beschouwen. De samenwerking heeft geresulteerd in een betere doorstroming van het verkeer, aanzienlijke besparingen voor de gemeente en vervolgorders voor Dynniq. De stad Kopenhagen is op weg haar CO2-doelstellingen te behalen en heeft de jaarlijkse CO2-uitstoot met 25.000 ton per jaar verminderd.