Avenue 2

De eerste dubbeldeks snelwegtunnel in Nederland zorgt voor rust in het centrum van Maastricht.

De uitdaging

Het project Avenue2, dat in 2011 van start ging, omvat de bouw van een dubbeldekstunnel waarmee het verkeer op de snelweg A2 onder het centrum van Maastricht door wordt geleid, in plaats van door het centrum. De tunnel voert 80% van het verkeer onder de grond door. Dit verlicht de verkeersdrukte en vermindert de bijbehorende luchtvervuiling. Tegelijk wordt in het gebied boven de grond een groene zone aangelegd met bijna 2000 bomen en veel ruimte voor voetgangers en fietsers.

De oplossing

Dynniq was verantwoordelijk voor integratie van de technische installatie en de verkeersinstallaties in de tunnel en implementatie in het verkeerscentrum van Rijkswaterstaat. Het project staat al sinds de eerste plannen in de publieke belangstelling, vanwege de grote risico’s en de hoge kosten. Dynniq is zich zeer bewust van het belang dat werkzaamheden meteen goed, op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd.
Vanwege de open constructiewijze was de bouw noodzakelijk van een naastgelegen tijdelijke weg met vier banen en drie tijdelijke bruggen voor voetgangers en fietsers, met tijdelijke verkeerssystemen. Voor opening van de tunnel was de beproefde betrouwbaarheid van de door Dynniq ontworpen, uitgevoerde en geïnstalleerde verkeerssystemen van vitaal belang.

Het resultaat

Dynniq werkt nauw samen met de bouwers, Strukton en Ballast Nedam, met onderaannemers en de publieke autoriteiten voor levering van betrouwbare systemen binnen de gestelde tijd en het budget. Het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen, want de tunnel werd op 16 december 2016 geopend en kreeg de naam ‘Koning Willem Alexandertunnel’. Het project is binnen de tijd en binnen het budget voltooid. Voor Dynniq heeft Avenue2 een groot aantal nieuwe werkrelaties opgeleverd, naast nieuwe releases van producten, systemen en diensten. En de duidelijke winnaars zijn de inwoners van de prachtige stad Maastricht.