C-the-Difference

C-the-Difference: proefprojecten voor stedelijk verkeer.

De uitdaging

De publieke aandacht voor slimme mobiliteitsoplossingen is doorgaans gericht op het zich snel verplaatsende verkeer op snelwegen. Daarentegen staat het stedelijke verkeer hoog op de agenda van beleidsmakers en bedrijven. Het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer (MOVE) van de Europese Commissie stimuleert bedrijven, gemeenten en onderzoeksinstituten om samen te werken bij twee onderling samenhangende proefprojecten in Bordeaux en Helmond.

De hoofddoelstelling is vaststellen hoe C-ITS optimaal kan worden ingezet voor verbetering van de verkeersveiligheid, vermindering van de verkeersdrukte en de emissie, en verhoging van efficiency van logistieke processen. De proefprojecten bieden een unieke kans om tastbare en kwantificeerbare informatie uit de praktijk te verzamelen.
Daarnaast zorgen de proefprojecten voor meer bewustwording bij lokale politici van de mogelijkheden en voordelen van C-ITS-oplossingen voor de dagelijkse mobiliteitsproblemen in stedelijke gebieden.

De oplossing

Gedurende een periode van 18 maanden dienen Bordeaux en Helmond als testlocaties voor de technologie. Op basis van de gegevens van een grote gebruikersgroep worden accurate gegevens gemonitord en verzameld. Dynniq werkt nauw samen met partners zoals Geoloc, de technologieleverancier in Bordeaux, en andere belangrijke partijen. Dit is onderdeel van de intentie om kennis te delen met het EC C-ITS Deployment Platform en een actieve bijdrage te leveren aan de versnelling van grootschalige implementaties van C-ITS-diensten in Europese steden.

Het resultaat

Dynniq plukt reeds de vruchten van deelname aan de proefprojecten, bijvoorbeeld door evaluatie van de toepassing van C-ITS met een groot aantal gebruikers in de praktijk.

En door samenwerking met bestaande en potentiële partners voor C-ITS-diensten, inclusief publieke instanties en eindgebruikers zoals goederenvervoerders.
Als direct resultaat van het programma is Dynniq er ook in geslaagd om zijn aanbod voor slimme mobiliteit te verbeteren. Een nieuwe release van GreenFlow is hiervan slechts één voorbeeld. Tot slot heeft Dynniq zijn reputatie als pionier in C-ITS-diensten versterkt.