9 juli 2018

De N470: een weg vol innovaties

De N470 is een belangrijke schakel tussen de A4, A13 en A12. Het verkeer is hier de laatste jaren drukker geworden, onder meer door de komst van de A4. Daarom neemt de Provincie Zuid-Holland maatregelen om de doorstroom van de N470 te verbeteren. De N470 wordt een weg die energie zal opwekken en besparen. Boskalis heeft de opdracht gegund gekregen, Dynniq zal als partner van Boskalis verantwoordelijk zijn voor alle verkeers- en energiesystemen.

De N470 geeft energie: dat is het uitgangspunt van het project. Het innovatieve microgrid van Dynniq vormt de ruggengraat van de weg en voor alle innovaties die op en langs de weg komen te staan. Het microgrid zal uitgevoerd worden op basis van gelijkstroom (DC) in plaats van de gebruikelijke wisselstroom (AC).

Naar schatting werkt zo’n 80 tot 85 procent van alle elektrische apparaten intern op gelijkspanning ondanks dat er een AC-stekker aan zit. Daarnaast werken de verschillende hernieuwbare energie bronnen, zoals zonnepanelen, ook met gelijkspanning. Door de energiebronnen en de verbruikers direct met een DC-grid te verbinden, elimineren we die conversies van gelijk- naar wisselstroom, wat resulteert in minder conversieverliezen en dus een beter rendement.

Bij de N470 verbindt het DC-microgrid het energieaanbod van de Energy Wall, een geluidsmuur die tegelijkertijd energie opwekt, met de verbruikers zoals de verkeerslichten en slimme straatverlichting. De straatverlichting is op afstand bedienbaar waardoor er real time ingespeeld kan worden op situaties op de weg. Het is de eerste keer dat een smart lighting oplossing direct wordt gekoppeld aan het DC-grid. En dit is niet de enige innovatie langs de weg: het project bestaat uit een twaalfjarige samenwerking waarin blijvend wordt geïnnoveerd. Alle verkeersregelinstallaties van de N470 worden vervangen door de nieuwste versies. Door de toepassing van het adaptieve verkeersregelsysteem ImFlow wordt het verkeer nog beter geregistreerd, waardoor de verkeerslichten zich beter aanpassen op het verkeer. Dit verbetert de doorstroom en verlaagd de CO2-uitstoot.

Als Dynniq zijn we uniek in het feit dat we zowel de energiemarkt als de mobiliteitsmarkt bedienen. In dit project wordt direct zichtbaar hoe de twee onderdelen elkaar versterken. We maken een weg die energie opwekt en bespaart én verbeteren de veiligheid en flow op de weg. Dit is de toekomst!

De voorbereidingen zijn reeds begonnen; in oktober zullen de eerste werkzaamheden buiten opgestart worden. De oplevering staat gepland voor september 2019, waarna de samenwerking nog 11 jaar voortduurt voor onderhoud en innovatie.

Voor meer informatie: www.n470geeftenergie.nl