14 augustus 2018

De N470 geeft energie!

Ons innovatieve microgrid vormt binnenkort de ruggengraat van de meest duurzame weg van Nederland. Het microgrid zal uitgevoerd worden op basis van gelijkstroom (DC) in plaats van de gebruikelijke wisselstroom (AC). Maar wat is dat nou eigenlijk, een microgrid?

De verbinding tussen energiebronnen en eindgebruikers komt tot stand via netwerken – grids – die uitwaaieren tot bij iedereen van ons in huis. De energietransitie richt zich op een betere balans tussen vraag en aanbod van energie en een efficiënter energiegebruik. Tegelijkertijd moeten energievoorraden duurzamer en schoner worden. Om deze doelstellingen te bereiken, is het van groot belang om verbruikte en gegenereerde energiepieken te elimineren en zoveel mogelijk lokaal gegenereerde energie te gebruiken. Slimme netwerken en microgrids spelen een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelen.

Wat is een microgrid?

Een microgrid is een intelligent lokaal energienetwerk, dat zowel op het energienet kan worden aangesloten als zelfstandig kan opereren. Extra efficiëntie kan worden verkregen door een gelijkstroom (DC) verbinding te gebruiken in plaats van de algemeen gebruikte wisselstroom (AC) verbinding. Duurzame energievoorzieningen zoals elektrische voertuigen, warmtepompen en zonnepanelen gebruiken al DC. Om aan het elektriciteitsnet te kunnen leveren, wordt DC meestal omgezet in AC door een extra conversiestap toe te voegen. Conversie leidt echter altijd tot energieverliezen met een lagere efficiëntie als gevolg. Door deze voorzieningen rechtstreeks op het DC-netwerk aan te sluiten, besparen we energie en verbeteren we de efficiëntie.

Onze gelijkstroomnetten (DC) bieden gedecentraliseerde energieopwekking en -opslag voor gebruik in commerciële en industriële gebieden, tegen lagere operationele en kapitaalkosten. Het DC-net faciliteert verschillende energieoplossingen – van zonnepanelen tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen – om de duurzaamheid te optimaliseren.

De innovatieve weg: de N470

Bij de N470 verbindt ons DC-microgrid het energieaanbod van de Energy Wall – een geluidsmuur die tegelijkertijd energie opwekt – met de verbruikers zoals de verkeerslichten en slimme straatverlichting. De straatverlichting is op afstand bedienbaar waardoor er realtime ingespeeld kan worden op situaties op de weg. Het is de eerste keer dat een smart lighting oplossing direct wordt gekoppeld aan het DC-grid.

Wij zijn zeer verheugd met de N470: “Als Dynniq zijn we uniek in het feit dat we zowel de energiemarkt als de mobiliteitsmarkt bedienen. In dit project wordt direct zichtbaar hoe de twee onderdelen elkaar versterken. We maken een weg die energie opwekt en bespaart én verbeteren de veiligheid en doorstroming op de weg. Dit is de toekomst!