3 december 2018

Definitieve gunning onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aan combinatie Heijmans-Dynniq

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van ons land en bestaat uit het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Rijkswaterstaat is sinds 2014 eigenaar en beheerder en maakt deze hoofdvaarweg vlot en veilig begaanbaar voor grotere schepen. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl definitief gegund aan de combinatie Heijmans-Dynniq.

Onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De combinatie Heijmans-Dynniq is van 2019 tot en met 2023 verantwoordelijk voor onder andere het beheer en onderhoud van de bruggen en sluizen aan de hoofdvaarweg. Daarnaast is de combinatie verantwoordelijk voor de inspecties, zowel aan de objecten als aan de waterbodem, en het tijdig en accuraat oplossen van storingen en incidenten. Door de drie kanalen te monitoren blijft de veiligheid en doorstroming voor de vaarweggebruikers optimaal.

Definitieve gunning onderhoud Lemmer-Delfzijl

In juli 2018 maakte Rijkswaterstaat de voorlopige gunning bekend. In de onderbouwingsfase die volgde, gaf de combinatie Heijmans-Dynniq een verdere toelichting op haar plannen en werkte deze in detail uit. Hiermee gaf de combinatie inzicht in hoe zij het onderhoud op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wil gaan uitvoeren. De combinatie verduidelijkte in deze fase onder andere hoe zij zich maximaal gaat inzetten om de projectdoelstellingen te behalen. Daarnaast liet ze zien hoe de beloofde resultaten tijdens de uitvoering worden gemeten en waargemaakt. Na het succesvol doorlopen van deze fase heeft Rijkswaterstaat de combinatie de opdracht definitief gegund.

Meer informatie: Rijkswaterstaat HLD