Dynamisch verkeer op de A6

Wanneer de overheid besluit om een belangrijk verkeerknelpunt aan te pakken, worden de slimme oplossingen van Dynniq ingezet om de doorstroom en de verkeersveiligheid te verbeteren.

De uitdaging

Luchthaven Schiphol is de afgelopen decennia gestaag gegroeid en is tegenwoordig van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Het succes van de luchthaven zorgt echter voor extra belasting van het drukke snelwegennetwerk in het hart van de Randstad.
Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven voor grootschalige werkzaamheden ter verbetering en uitbreiding van het wegoppervlak en verbetering van de verkeersstroom.

De oplossing

Parkway6 is het consortium dat verantwoordelijk is voor verbreding en modernisering van de snelweg bij Almere. Het bouwbedrijf Dura Vermeer en BESIX zijn de belangrijkste constructiepartners. De rol van Dynniq bestaat uit het maken van het gedetailleerde ontwerp, en levering en installatie van alle DVM-onderdelen: het snelwegbeheersysteeem, verkeerscontrollers, verlichting, dynamische route-informatiepanelen (DRIP), netwerk, busstations en de energiedistributie.

Het resultaat

In het kader van Parkway6 levert Dynniq slimme diensten die bijdragen aan een betere doorstroom van het verkeer en verbeterde verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verkleining van de kans op kop-staartbotsingen. Dit heeft directe voordelen voor de inwoners van Almere, die op dit moment te lijden hebben onder ernstige fileproblemen, en het biedt ook voordelen voor veel mensen in het noorden van Nederland die van en naar Schiphol reizen.

Voor Dynniq is Parkway6 een kans om tot een duurzame samenwerking te komen met Dura Vermeer, een van de belangrijkste bouwbedrijven voor infrastructuurprojecten in Nederland. Daarnaast heeft Dynniq bij het Parkway6-project een eigen projectteam op locatie, en hoewel Dynniq formeel een onderaannemer is, is Dynniq vertegenwoordigd in het managementteam en de raad van commissarissen van Parkway6. Het betreft een relatie voor de lange termijn, met een contract voor twintig jaar onderhoud vanaf 2019.
Bij Parkway6 bewijst Dynniq zijn diensten als belangrijkste leverancier van slimme verkeersoplossingen, van ontwerp, constructie en installatie tot en met de operationele fase.