30 september 2019

Hoe een slim ecosysteem Hilversum leefbaarder, veiliger en duurzamer maakt

De gemeente Hilversum gaat Smart City toepassingen gebruiken om de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid te verbeteren. De gemeente is hiervoor een lange termijn samenwerking aangegaan met een consortium van ervaren Smart City leveranciers waaronder Atos en Dynniq. Bijzonder aan de samenwerking is de oprichting van een Smart City Lab. Dit heeft tot doel samen met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen Smart City oplossingen toe te passen die waarde toevoegen aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de gemeente.

Smart City ecosysteem

Te vaak worden Smart City initiatieven gestart vanuit innovatieve en technologische ontwikkelingen. Dat levert mooie toepassingen op, maar die passen vaak niet bij de behoeften van de samenleving. In Hilversum staat toegevoegde waarde voor inwoners, bedrijven en bezoekers centraal. Om inzicht te krijgen in problemen en kansen binnen de gemeente is het Smart City Lab opgericht: een fysieke en digitale omgeving waarin bewoners, bedrijven en kennisinstellingen in samenwerking met de gemeente ideeën verkennen en slimme oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld in de vorm van bewonersavonden waarin niet alleen ideeën worden uitgelegd, maar proactief verwachtingen, behoeften en ideeën worden verzameld. Hiermee creëert de gemeente een ecosysteem van stakeholders en partners die samen Smart City Hilversum realiseren.

Het Smart City consortium

Het Smart City consortium bestaat uit Atos, Dynniq, EsriSorama, Sustainder, ViNotion en VodafoneZiggo. Zij leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van Smart City toepassingen. De basis van deze toepassingen is de technologie waarmee data verzameld en verwerkt wordt. Het consortium beschikt over de expertise en middelen om die technologie te leveren en onderhouden. Een goed voorbeeld hiervan is de innovatie CrossWalk. Inwoners van gemeente Hilversum hebben aangegeven de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers te willen verbeteren. Het consortium levert daarom een applicatie voor op de smartphone waarmee inwoners die slecht ter been zijn bij het oversteken van een kruispunt langer groen licht krijgen. Hierdoor kunnen ze veiliger en prettiger gebruik maken van de openbare ruimte. Deze en andere Smart Mobility oplossingen worden in de komende jaren toegepast.

Data verzamelen en interpreteren

Smart City betekent ook het verzamelen en interpreteren van data over de openbare ruimte. Op basis van de behoeften van het Smart City Lab worden sensoren toegepast. Alle actoren in Hilversum bepalen zo samen waar, wanneer en op welke manier data wordt verzameld en gebruikt. Door deze data slim te combineren ontstaan nieuwe inzichten die helpen de openbare ruimte beter in te richten. Data over hoe fietsers en voetgangers zich door de stad bewegen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om fiets- en wandelroutes anders in te richten. Informatie over geluidsoverlast kan worden gebruikt om vergunningen in te trekken en/of toe te wijzen. Metingen van de luchtkwaliteit helpen de gemeente te voldoen aan de omgevingswet. Het consortium heeft de techniek en expertise beschikbaar om deze metingen in de openbare omgeving mogelijk te maken. De data wordt vervolgens, samen met bestaande data, samengebracht in één dataplatform. Dit platform is gebouwd op het security by design principe en voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Rol van de verschillende consortia

Nog nooit is een Smart City project van deze omvang opgezet. Er is niet één partij die alle oplossingen kan leveren. Daarom is gekozen voor een consortium met ervaring in specifieke aspecten van Smart City, zodat de partijen elkaar aanvullen.

Systeem integrator Atos koppelt de verschillende databases aan elkaar en zorgt voor standaardisaties die voldoen aan security en privacy wet- en regelgeving. Sorama, ViNotion en Sustainder leveren de hardware en kennis voor metingen in de openbare ruimtes. De data van deze metingen wordt naar het platform van Atos gestuurd. VodafoneZiggo levert het lokale netwerk in de gemeente en koppelt, in het kader van Internet of Things, de apparaten aan het netwerk.

Dynniq is op twee facetten betrokken. Wij beschikken over het technisch personeel om de installatie en het onderhoud van de smart city technologie in de openbare ruimte vakkundig te installeren en te onderhouden. Daarnaast zijn we tevens leverancier van smart mobility technologie. Samen met onze partners kijken we hoe we de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid kunnen verbeteren door verkeersstromen anders in te richten of smart mobility oplossingen in te zetten.

Tot slot zal Esri de data omzetten in inzichten voor de gemeente en burgers. Burgers krijgen inzicht in zaken als luchtkwaliteit en drukte op lokale wegen.

Samen met gemeente Hilversum en de partijen uit het consortium realiseren we de komende jaren Smart City Hilversum. Daarmee verbeteren we de veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers.