28 februari 2019

In de wekelijkse rubriek Stand van Zaken van het AD komen bijzondere bedrijven uit Amersfoort aan bod. In deze editie: Dynniq!

Energy, Parking en Mobility vormen de drie pijlers waar Dynniq op steunt. De afdeling Mobility is net als het hoofdkantoor van Dynniq gevestigd in De Hoef, terwijl de Energy-tak zich in Barendrecht bevindt en het Parking-hoofdkantoor in Eindhoven staat. De innovatieve parkeersystemen, infrastructuren voor energievoorziening en mobiliteitsoplossingen ontwikkelt en beheert Dynniq vooral voor gemeenten, provincies, de rijksoverheid en het bedrijfsleven.

,,Wij zijn een van de marktleiders op het gebied van straatverlichting”, zegt Haye Mensonides, commercieel directeur Mobility van Dynniq. ,,Maar we richten ook kruispunten in met verkeerslichten en software om die te ondersteunen en we sluiten bruggen, tunnels en sluizen aan op verkeerscentrales zodat we ze op afstand kunnen bedienen.”

Lichtmasten

Technologie neemt hierbij een steeds grotere plaats in. Lichtmasten geven licht, maar als je er sensoren in verwerkt kun je er ook allerlei andere informatie mee verzamelen, zegt Mensonides. ,,Smart lighting heet dat. Lichtmasten verzamelen zo informatie over CO2- uitstoot of verkeersdrukte. Die informatie kun je als gemeente in je verkeersregie gebruiken om eventueel maatregelen te nemen. Iets dergelijks geldt ook voor slimme kruispunten met verkeerslichten die interactief zijn en zichzelf optimaliseren. Als er ergens meer verkeer vandaan komt dan organiseert zo’n slim kruispunt de doorstroom efficiënter.”

Nog spannender wordt het als kruispunten, bruggen, tunnels en sluizen in een route of stadsdeel met elkaar kunnen communiceren. Dan kan de ingewonnen informatie worden gebruikt om verkeersstromen door de stad te leiden of om te leiden wanneer dat nodig is.

Mensonides: ,,Een betere doorstroom kan de bereikbaarheid verbeteren, maar ook de CO2- uitstoot omlaag brengen of de veiligheid vergroten.”

Lees verder op www.ad.nl