8 mei 2020

Dynniq tekent landelijke raamovereenkomst iDiensten

Gemeenten en provincies kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme centrales vanaf nu eenvoudig afnemen ‘as a service’. Samen met marktpartijen en het ministerie van IenW hebben zij de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Na een gezamenlijke Europese aanbesteding door meerdere decentrale overheden zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen voor het leveren van iDiensten, waaronder Dynniq. 

Landelijk gestandaardiseerde ‘as a service’ iDiensten via landelijke raamovereenkomst

Gemeenten en provincies hebben in een publiek-private samenwerking gezamenlijk landelijke specificaties opgesteld van diensten voor het uitvoeren van verkeersmanagement, het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van parkeermanagement, eventmanagement en stadstoezicht en -toegang. Deze gezamenlijke landelijke specificaties vormden de basis voor een Europese aanbesteding, waarop marktpartijen konden aanbieden.

Groot aantal marktpartijen biedt gekwalificeerde iDiensten

De belangstelling vanuit marktpartijen om hun diensten was fors: voor alle 19 percelen van de landelijke Raamovereenkomst zijn meerdere gekwalificeerde inschrijvingen ontvangen. De landelijke raamovereenkomst is gegund aan in totaal 14 private partijen (zelfstandig en/of in combinatie), waaronder Dynniq. Decentrale overheden kunnen via de gegunde raamovereenkomsten eenvoudig, en zonder een eigen (Europese) aanbesteding, een of meerdere van deze iDiensten afnemen.

De volgende stap in het CROW stappenplan is het komen tot een Nadere Offerteaanvraag voor de gekozen iDienst(en) en vervolgens het afsluiten van een Nadere Overeenkomst met de geselecteerde Aanbieder, binnen de landelijke Raamovereenkomst.

Lees hier meer over de Landelijke Raamovereenkomst iDiensten