Verbonden netwerk creëren

Een volledig onderling verbonden netwerk creëren

Een unieke glasvezelinfrastructuur, gecreëerd voor en eigendom van de Vlaamse overheid.

De uitdaging

De Vlaamse overheid wil een veilige oplossing voor haar dataverkeer. Dynniq creëert een speciaal hiervoor ontworpen optisch transportnetwerk dat overheidslocaties met elkaar verbindt.

België is een federale staat met invloedrijke Vlaamse, Brusselse en Waalse lokale overheden, die elk de scepter zwaaien over hun eigen regio’s en belangen. De Vlaamse overheid is eigenaar van een eigen glasvezelinfrastructuur die haar grote instellingen met elkaar verbindt. Dit netwerk is door Dynniq ontwikkeld.

Onze oplossing

Naarmate de bevoegdheden van de nationale overheid meer en meer worden overgedragen naar de regionale overheid, wordt dit netwerk steeds belangrijker voor het dagelijks leven van de Vlamingen.
Het eerste contract met Dynniq voor verzorgen van een netwerk voor het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid uit 2002 groeide uit tot de oprichting van een volledig netwerk van interconnecterende agentschappen van de lokale overheid en grote onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Dynniq bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en breidt deze bestaande relatie uit tot wederzijds voordeel voor beide partijen.

Het netwerk levert een toegevoegde waarde voor alle burgers van Vlaanderen. Van publieke radio-uitzendingen tot reisinformatie, van luchtverontreinigingsmetingen tot waterstandmetingen, van fiscale loketdiensten tot het faciliteren van internetverbindingen voor de leerlingen van een muziekschool.

Dynniq zorgt er voortdurend voor dat het netwerk up-to-date is. Met technologie variërend van een enkelvoudige 2 Mbps verbinding tot meervoudige samenhangende 200G ready systemen via Wavelength Division Multiplexing. Rapporten worden maandelijks aangemaakt en gedeeld met de klant. Deze rapporten hebben betrekking op de voortgang, kwaliteit en het naleven van de Service Level Agreement. En elk jaar wordt er een formele strategievergadering met de Vlaamse overheid gehouden om de volgende stappen te bepalen.

Het resultaat

Dynniq is trots op deze duurzame relatie met de Vlaamse overheid en op hoe haar werk een positieve impact heeft op het leven van velen binnen de Vlaamse gemeenschap.