4 februari 2020

Hoe een verkeersregelapplicatie de doorstroom van vrachtwagens in stedelijke gebieden efficiënter, veiliger en duurzamer maakt

Steden kampen met toenemende drukte op de wegen. Door de dichtbevolkte gebieden is nieuwe wegen aanleggen vaak geen optie. Als gemeente sta je voor de uitdaging het huidige wegennet optimaal te benutten en opstoppingen en onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Op een andere manier omgaan met vrachtwagens in stedelijke gebieden biedt uitkomst.

Hoewel een verkeerslicht bijdraagt aan de verkeersveiligheid veroorzaakt een vrachtwagen die moet stoppen en optrekken vaak onveilige situaties. Snelheidsverschillen leiden tot ongewenste inhaalmanoeuvres. Zijverkeer gaat al weer rijden voordat de vrachtwagen goed en wel op snelheid is en fietsers en voetgangers worden geconfronteerd met afslaande vrachtwagens. Zeker bij een peloton vrachtwagens kan het even duren voor alle vrachtwagens zijn weggereden. Automobilisten proberen vaak nog net voor de vrachtwagens te komen, wat de veiligheid niet ten goede komt. Als je inzicht hebt in de route die een vrachtwagen in jouw stad gaat rijden, kun je hier met een verkeersregelapplicatie op inspelen. Zo laat je de doorstroom van vrachtwagens veiliger en efficiënter verlopen en beperk je de ‘overlast’ voor andere weggebruikers en bewoners tot een minimum. Dit noemen we ook wel “truck priority”.

Hoe werkt deze truck priority?

Een veiligere en efficiëntere doorstroom kan op twee manieren worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat de vrachtwagen moet stoppen, kan de vrachtwagen prioriteit krijgen in de vorm van eerder of langer groen licht. Een andere optie is het minimaliseren van de wachttijd voor een rood verkeerslicht. Beide vormen worden geregeld met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en een connected applicatie aan boord van de vrachtwagen. De vrachtwagen en verkeersregelinstallaties zijn met elkaar verbonden en wisselen real-time informatie uit.

Als de vrachtwagen in de buurt van een iVRI komt, verstuurt de applicatie een priorititeitsverzoek. Dit verzoek wordt gevalideerd: mag de vrachtwagen op de betreffende iVRI prioriteit aanvragen, welke regels gelden voor dit type voertuig en welk prioriteitsniveau moet het verzoek krijgen? Als het verzoek aan de validaties voldoet, wordt dit doorgestuurd naar de betreffende verkeersregeling.

De verkeersregeling – bijvoorbeeld ImFlow – weegt het verzoek af tegen het totale verkeersaanbod, eventueel andere prioriteitsverzoeken en de ingevoerde beleidsdoelen. ImFlow weet hoe wegen lopen, waar de vrachtwagen en andere weggebruikers zich bevinden en mogelijk zelfs welke route ze gaan rijden. Op locaties en routes waar het beleid is dat vrachtwagens prioriteit krijgen, voert ImFlow de prioriteitsregeling uit en zet tegelijkertijd de regeling in gang die stops en wachttijden voor andere weggebruikers minimaliseert. Zo ontstaat de meest efficiënte en veilige doorstroom.

>> Lees meer over de werking van ImFlow.

In de connected applicatie – bijvoorbeeld GreenFlow for Trucks – ziet de chauffeur of hij kan doorrijden, en dus groen licht krijgt. Ook als dit niet het geval is, krijgt de chauffeur relevante informatie waarmee onnodig stoppen, wachten en weer optrekken wordt voorkomen. Bijvoorbeeld de “tijd-tot-groen” van het naderende verkeerslicht of een snelheidsadvies om te zorgen dat de vrachtwagen zonder te stoppen door groen licht rijdt.

Peloton vrachtwagens

Truck priority kan ook voor een peloton vrachtwagens worden ingezet. Een peloton mag niet onderbroken worden en heeft om een kruispunt veilig te kunnen passeren langer, dan een individuele vrachtwagen, groen licht nodig. Daarom wordt met truck priority groen licht gegeven tot en met het laatste voertuig.

Gevolgen voor andere weggebruikers

De gevolgen voor andere weggebruikers zijn minimaal. ImFlow ziet wat er op de weg gebeurt, wat voor gevolgen dit heeft voor naderend verkeer en past de verdeling van de wegcapaciteit hierop aan. Zijn de consequenties voor het overige verkeer te groot, dan krijgt een individuele vrachtwagen of het peloton geen groen licht.

Stel dat een beleidsdoel is dat fietsers op een kruispunt naast de lokale middelbare school niet langer dan 60 seconden rood licht mogen hebben. Door het peloton zouden fietsers 90 seconden moeten wachten. Als de wachttijden voor fietsers voor de wegbeheerder “zwaarder wegen” krijgen de fietsers als eerste groen licht. Op deze manier wordt met ImFlow de prioriteit passend binnen de beleidsdoelen en het verkeersaanbod gerealiseerd.

Daarnaast kun je truck priority inzetten om vrachtverkeer te verleiden de bebouwde kom of drukke verkeerspunten te vermijden ten gunste van de verkeersveiligheid. Dit kan door individuele en groepen vrachtwagens op specifieke wegen, bijvoorbeeld de rondwegen buiten de bebouwde kom of op de route naar het industriegebied, prioriteit te geven. Voor transportbedrijven is het interessanter om via deze routes te rijden. Ze zijn zo sneller op hun bestemming en besparen op brandstofkosten, doordat ze niet onnodig hoeven te stoppen en optrekken.

Dynniq adviseert wegbeheerders en transportbedrijven over de inzet van slimme technologieën om mensen en goederen snel, veilig en duurzaam op hun eindbestemming te krijgen. Daarnaast zijn we sparringpartner voor wegbeheerders. We helpen beleidsdoelstellingen scherp te krijgen en af te kaderen en brengen met simulaties de gevolgen van gemaakte keuzes in kaart.

>> Lees meer over de voordelen van truck priority