Eilandbrug

De Eilandbrug voldoet aan CE-keurmerk

Door middel van zorgvuldige planning is Dynniq erin geslaagd de veiligheidsvoorzieningen te vernieuwen van een Nederlandse hefbrug, die een vitale rol speelt voor het lokale toerisme en het commerciële wegtransport.

De uitdaging

Rijkswaterstaat heeft nieuwe normen geïntroduceerd voor de bediening en veiligheid van hefbruggen. De belangrijkste doelstelling is uniforme bediening, waardoor de veiligheid en de operationele efficiency worden verbeterd. De eerste brug die volgens deze normen gerenoveerd moet worden, is de Eilandbrug bij Kampen.

De oplossing

Dynniq introduceerde nog een primeur: het hele project, van ontwerp en technische constructie tot implementatie, wordt uitgevoerd volgens de JSTD-norm. Dat betekent dat werkzaamheden en onderhoud aan de brug in de toekomst betrouwbaarder kunnen worden uitgevoerd door de beschikbaarheid van uniforme documentatie.
De Eilandbrug is een belangrijke wegverbinding voor de commerciële transportsector. Bovendien speelt de brug een belangrijke rol voor het lokale toerisme, omdat de plaatselijke vloot klassieke zeilschepen, ‘de bruine vloot’, bij vertrek onder de brug door moet kunnen varen.

Vanwege deze factoren moet sluiting van de brug zoveel mogelijk worden beperkt, waardoor er maar weinig tijd overblijft om een fikse technische uitdaging tot een goed einde te brengen. De oplossing bestaat uit een nauwkeurige planning en toewijzing van resources. Dynniq werkt nauw samen met Rijkswaterstaat, met name in het gecompliceerde planningsproces. Dit houdt in dat de renovatie wordt uitgevoerd in twee weekenden, waarin 24 uur per dag wordt doorgewerkt. De brug is slechts vier nachten volledig afgesloten voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is de brug langere tijd afgesloten. Vanwege toeristische belangen worden de werkzaamheden buiten het seizoen uitgevoerd.

Het resultaat

De werkzaamheden aan de Eilandbrug werden volgens planning, op tijd en in overeenstemming met de normen van Rijkswaterstaat afgerond. Het resultaat is een brug die veiliger is voor de operators en voor de mensen die de brug gebruiken. De nieuwe JTSD-normen worden met succes geïmplementeerd en ze maken het werk toekomstbestendig.
Dynniq profiteert direct van deze positieve leerervaring door de verworven knowhow, en het project heeft de relatie met Rijkswaterstaat verder versterkt. Hetzelfde team van Dynniq werkt nu aan de renovatie van een vergelijkbare brug: de Grevelingenbrug in Zeeland.