30 januari 2019

Niet meer zes onderhoudsronden per jaar, maar om de vier weken defecte straatverlichting repareren. Het onderhoud van de openbare verlichting is overgegaan van Ziut naar Dynniq Nederland.

De gemeente Haaksbergen geeft ontvangen meldingen over defecte straatverlichting één op één door aan Dynniq, waarna het bedrijf om de vier weken op pad gaat om de storing op te lossen. Het bedrijf heeft daar de komende tijd de handen vol aan. Volgens het meldsysteem van de gemeente zijn er ruim honderd meldingen over lichtmasten met schade en vier meldingen van straten waar de gehele verlichting is uitgevallen.

​In 2014 voerde het toenmalige college een tweejaarlijkse reparatieronde in. Het jaar daarop werd defecte straatverlichting nog maar eens per jaar gerepareerd. Een besluit dat een besparing van 15.000 euro, donkere straten en een stroom aan klachten opleverde. Inwoners trokken aan de bel en VVD’er Bart Woortman vroeg meer dan eens aandacht voor de problemen met de straatverlichting. Het bezuinigingsvoorstel werd teruggedraaid en Ziut kwam weer vaker naar Haaksbergen voor controle- en reparatierondes.

De laatste keer in oktober vorig jaar. Toch was op veel plaatsen in Haaksbergen de openbare verlichting na die ronde nog altijd defect, hield Woortman het college onlangs voor. Die laat nu weten dat Dynniq het onderhoud overneemt en elke vier weken naar Haaksbergen komt om storingen te verhelpen. ‘We proberen hiermee de tijd dat lampen niet branden zo kort mogelijk te houden.’ Het merendeel van de gemelde storingen is in behandeling.

Nieuwsbericht verschenen in de Twentsche Courant Tubantia ed. Enschede op maandag 28 januari 2019