28 december 2018

Adaptief verkeersmanagement voor de N470

In het project ‘N470 geeft energie!’ dat Boskalis Nederland B.V. in opdracht van provincie Zuid-Holland realiseert, is Dynniq uit Amersfoort een belangrijke partner. De N470 is een cruciale schakel tussen de A4, A13 en A12. Het verkeer is hier de laatste jaren drukker geworden, onder meer door de komst van de A4. Daarom neemt provincie Zuid-Holland maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de N470 te verbeteren. Dynniq is in dit project verantwoordelijk voor de oplossingen die samenhangen met het opslaan en de distributie van de opgewekte energie en met de optimale doorstroming van het verkeer op dit traject. voor niets heeft het bedrijf “energising mobility” als pay off onder haar naam staan. We spreken met Marijn van Dijk, Commercial Manager Mobility bij Dynniq.

“Dynniq is verantwoordelijk voor vier cruciale elementen in het duurzaamheidsplan van de N470. Allereerst voor het distributienetwerk voor de opgewekte energie, vervolgens voor de dynamische verlichting en de intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) en ten slotte, voor het adaptieve verkeersmanagementsysteem voor de 11 kruispunten die het traject rijk is”, opent Van Dijk het gesprek.

Het belang van een goede verkeersdoorstroming

Optimalisatie van de verkeersdoorstroming levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Deze optimalisatie is een tak van sport waarin Dynniq uitblinkt. Van Dijk: “We passen ons adaptieve verkeersmanagementsysteem ‘ImFlow’ toe in een omgeving die wij FlowSense noemen. Het betreft een volledig in eigen beheer ontwikkelde en zeer geavanceerde verkeersapplicatie, waarmee op basis van meetgegevens en specifieke data het verkeer geregeld wordt. Zo wordt het systeem gevoed met informatie over de hoeveelheid verkeer en de doorstroming daarvan bij kruisingen. In de analyse van de gegevens worden ook zaken als het actuele weer meegenomen. Het doel is een vloeiende verkeersstroom, zonder opstoppingen.” Met ImFlow worden drie doelen gediend, te weten verkeersveiligheid en duurzaamheid in de vorm van CO2-reductie naast een economisch aantrekkelijke omgeving.

Lees meer over de duurzaamste weg van Nederland op de website van Grond/Weg/Waterbouw