30 juli 2018

In de media: Simulatie belooft betere doorstroming op N201

De eerste simulatieresultaten met intelligente verkeerslichten op de N201 zijn veelbelovend: tussen Uithoorn en Vreeland op de N201 verbetert de doorstroming voor autoverkeer tot 25%. Intelligente verkeerslichten kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt met de inzet van intelligente verkeerslichten aan het verbeteren van de doorstroming om de regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden.

Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit bij de provincie Utrecht: “Ik ben blij met de eerste resultaten. Die maken aannemelijk dat intelligente verkeerslichten de doorstroming op de drukke N201 gewoonweg verbeteren en zorgen voor minder vervuiling en geluidsoverlast. Deze voordelen moeten we snel in de praktijk gaan behalen.”

Wat werd er in de simulatie gemeten?

Goedopweg heeft een simulatietest gedaan om het potentieel van intelligente verkeerslichten op de N201 tussen Uithoorn en Vreeland te meten. Op basis van de huidige verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits is gemeten wat de wachttijden zijn met de huidige verkeerslichten en wat de intelligente verkeerslichten hieraan kunnen verbeteren. Uit de test blijkt dat intelligente verkeerslichten in beide richtingen zorgen voor 15% minder wachttijd in de ochtendspits en 25% minder wachttijd in de avondspits. Voor reizigers op de N201 kan dit meer dan vijf minuten reistijd schelen! Deze tijdwinst wordt vooral behaald doordat intelligente verkeerslichten op de elf kruispunten beter op elkaar afgestemd zijn en beter anticiperen op aankomend verkeer. Hierdoor kunnen onnodige start- en stopbewegingen worden beperkt, waardoor op brandstof wordt bespaard en de CO2-uitstoot wordt beperkt.

Meeste tijdwinst bij kruispunt Hofland

Uit de simulatie blijkt dat met name ter hoogte van het kruispunt N201 – Hofland bij hotel Mijdrecht de wachttijd vermindert. Op deze locatie vermindert in de avondspits ook de filevorming vanuit Uithoorn richting Hofland aanzienlijk. Ter hoogte van de overige kruispunten blijven de wachttijden veelal gelijk of is sprake van een kleine verbetering.

Nu de eerste simulatieresultaten veelbelovend zijn, installeert de leverancier van de intelligente verkeerslichten, Dynniq, de verkeerslichten vanaf september op de N201. Hierna meet Goedopweg de concrete effecten op de doorstroming in de praktijk.

Meer weten? Lees het hele artikel op de website van Goedopweg.