12 juni 2019

Tijdens het ITS European Congress 2019 (3-6 juni) hebben we samen met KPN onze slimme innovatie ‘GreenFlow for BlueLights’ gepresenteerd. En dat is niet onopgemerkt gebleven in de media!

Met de innovatie ‘GreenFlow for BlueLights’ krijgen nood- en hulpdiensten  in het verkeer automatisch groen licht. Dat maakten Dynniq en samenwerkingspartner KPN op 3 juni 2019 bekend op het ITS European Congress in Eindhoven. In Helmond gaat deze slimme innovatie bijdragen aan het verlagen van het aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen (van o.a. nood- en hulpdiensten) en brengt ze sneller en veiliger op hun plaats van bestemming.

GreenFlow for BlueLights

Met een druk op de knop, gaven opdrachtgevers provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond samen met technologiepartners Dynniq en KPN het startsein van een grote pilot die nood- en hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie en logistiek dienstverleners) prioriteit geeft op kruispunten binnen de gemeente Helmond. Deze pilot is onderdeel van een landelijke uitrol van prioriteitsfacilitering in het kader van het samenwerkingsverband Talking Traffic. Met de door Dynniq ontwikkelde technologie ‘GreenFlow for BlueLights’ en de door KPN ontwikkelde KPN Data Services Hub, communiceren nood- en hulpvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Deze worden herkend als voorrangsvoertuig en krijgen vervolgens op verzoek prioriteit, zodat ze ongehinderd een kruispunt kunnen passeren.

Onze primeur bleef niet onopgemerkt in de media. Bekijk hieronder een aantal publicaties: