22 maart 2018

Persbericht: Dynniq tekent overeenkomst met Vediafi voor CaaS-Net ecosysteem

Corridor as a Service stroomlijnt de goederenlogistiek

Traffic Lab coördineert de Corridor as a Service dat samen met het Technical Research Centre of Finland (VTTT), Vediafi en andere organisaties van het CaaS Consortium wordt ontwikkeld. Het doel van dit nieuwe bedrijfsmodel is het verbeteren van de goederenlogistiek dat door het bedrijfsleven wordt aangestuurd om de internationale handel te vergemakkelijken. Dynniq heeft vandaag tijdens Intertraffic, de toonaangevende vakbeurs voor de verkeers- en transportindustrie, een belangrijke overeenkomst getekend met Vediafi, ‘s werelds eerste CaaS-operator.

Het doel van Corridor as a Service is het verbeteren van de goederenlogistiek door middel van digitale diensten, zodat Finland een logistiek knooppunt kan worden voor het verbeteren en uitbreiden van de internationale handel. Op dit moment wordt een voorlopige evaluatie uitgevoerd om de ontwikkeling van het CaaS-concept te ondersteunen. Het doel van deze evaluatie is het in kaart brengen van de exploitanten en maatregelen die mogelijkheden bieden om de snelheid, transparantie, kwaliteit en kostenefficiëntie van de logistiek te ontwikkelen.

Op basis van deze voorlopige evaluatie zal een nieuw bedrijfsmodel worden ontwikkeld dat de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de logistiek in Finland aanzienlijk kan verbeteren. Voor bedrijven biedt dit mogelijkheden om zowel bestaande als nieuwe vormen van bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen, vervoersactiviteiten te verbeteren en te netwerken.

“Finland heeft de mogelijkheid om een internationaal knooppunt te worden voor de verbetering van goederenlogistiek. Wij bevorderen een stimulerende omgeving en de maatregelen die kunnen leiden tot het creëren van nieuwe digitale diensten en bedrijfsmodellen”, zegt Juha Kenraali, Director General of Data and Knowledge van het Finse Agentschap voor Transportveiligheid.

Het CaaS-ecosysteem bevordert de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten

De concurrentiepositie van Finland binnen de internationale logistiek wordt bevorderd door de samenwerking tussen de publieke en de private sector. De ontwikkeling van het CaaS-ecosysteem wordt versneld dankzij het leenkapitaal dat Business Finland beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe groeimotoren.

Deelnemers aan het Corridor as a Service-ecosysteem uit de publieke sector zijn het Finse agentschap voor Vervoersveiligheid, het ministerie van Vervoer en Communicatie, het Finse agentschap voor Vervoer, het Fins Meteorologisch Instituut, de Finse regelgevende instantie voor communicatie en de Finse douane. Daarnaast nemen VTT Technical Research Centre of Finland deel vanuit de onderzoekssector, en Vediafi, Dynniq, Infotripla en Indagon vanuit de bedrijfssector. Ook de steden Vantaa, Turku en Tampere, en het netwerk Growth Corridor Finland en YTL ry zijn erbij betrokken.

“VTT is zeer geïnteresseerd in de integratie van nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën welke de netwerk- en transportautomatisering ondersteunen in de gedigitaliseerde logistiek, en in de groeiende bedrijfsactiviteiten die deze mogelijk maken. En natuurlijk ook in de daarmee samenhangende ontwikkeling van innovatie en bedrijfsecosystemen”, zegt Project Manager Lasse Nykänen van VTT Ltd.

“Vedia-CaaS-Net is de eerste CaaS-dienstverlener die een digitale marktplaats creëert voor logistieke klanten en logistieke dienstverleners waar bijvoorbeeld voorrang kan worden gegeven aan de doorgang van vrachtwagencombinaties, wat op zijn beurt weer de leverbetrouwbaarheid verhoogt en een tijdsbesparing van meer dan 10% oplevert bij verkeerslichten, grensovergangen en tolpunten”, zegt Matti Lankinen van Vediafi.

“We zijn er trots op deel uit te maken van ‘s werelds eerste Corridor as a Service Consortium. Dynniq biedt een C-ITS platform voor de eerste CaaS-klantendemonstraties in Finland”, zegt Aapo Pöyhönen, Sales Director van Dynniq Finland Ltd.

Read more.