Smart City Control

Onze toekomst: een leefbare stad, met schone lucht en een veilige en efficiënte doorstroming van het verkeer. Steden en gemeenten staan voor de uitdaging om de verstedelijking en het toenemende gebruik van de infrastructuur in goede banen te leiden door bijvoorbeeld de levering van e-commerce in een duurzame toekomst.

Onze geavanceerde technische oplossingen helpen steden, gemeenten en provincies doorstroming te behouden en te verbeteren op een duurzame, veilige en efficiënte manier.

Cooperative Corridors

Coöperatieve corridors begeleiden op een slimme manier het verkeer van mensen en goederen langs snelwegen en grote transportroutes tussen landen, havens, luchthavens, evenementensites etc. Om verkeersopstoppingen te vermijden, nauwkeurige reistijden in te schatten, de veiligheid van weggebruikers te garanderen en de uitstoot te minimaliseren, hebben nieuwe, onderling verbonden en coöperatieve technologieën een grote impact.

Een volledig coöperatieve weg vereist verschillende elementen waarbij een nauwe samenwerking nodig is met nationale snelweginstanties en de transport- en automobielsector. Dynniq investeert veel in onderzoeken naar Europese programma’s op het gebied van coöperatief rijden.

Infra projecten en Assetmanagement

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om verkeersstromen steeds beter te managen en de veiligheid van de (vaar)weggebruiker te verbeteren. Maar in een wereld waarin alles kan, is het zaak om juist de controle te houden over alle systemen die een bijdrage leveren aan mobiliteits-, milieu- en veiligheidsvraagstukken. Met onze oplossingen behouden beheerders de controle. Lees verder