Nieuwe met elkaar verbonden en coöperatieve technologieën zullen een grote impact hebben

Het ‘Coöperatieve Corridors’ project richt zich op het verkeer van personen en goederen over snelwegen, op grote vervoerscorridors tussen landen en op corridors naar havens, luchthavens, evenementenlocaties, etc. Om verkeersopstoppingen te vermijden, nauwkeurige reistijden in te schatten, de veiligheid van weggebruikers te garanderen en de uitstoot te minimaliseren, zullen nieuwe, onderling verbonden en coöperatieve technologieën een grote impact hebben.

Hoe werkt dit? Een volledig coöperatieve weg vereist verschillende elementen. Zo is de verlichting aangesloten op zonnepanelen en past deze zich aan al naar gelang de intensiteit van het verkeer. Een belangrijk onderdeel van de coöperatieve corridor zijn de V2V (vehicle-to-vehicle) en de V2I (vehicle-to-infrastructure) communicatie. Dit maakt bijvoorbeeld truck platooning en intelligente besturing van bruggen, tunnels en sluizen mogelijk. Al deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met nationale snelweginstanties en de transport- en automobielsector. Dynniq investeert veel in onderzoeken naar Europese programma’s op het gebied van coöperatief rijden.

Ontdek onze Cooperative Corridors producten en services.

Innovatie