Focus op het slimme energienetwerk

De energietransitie in Nederland zet het bestaande elektriciteitsnet onder druk. Wanneer we dan ook bedenken dat de stations binnen het netwerk gemiddeld 40 jaar oud zijn, dan staan de transport- en distributienetbeheerders voor een enorme uitdaging om de huidige stations te reviseren. Om de huidige hoge betrouwbaarheid te behouden en de flexibiliteit verder te verbeteren, moeten de huidige stations ook vanuit een centraal controlecentrum worden bewaakt en aangestuurd.

Dynniq ontwerpt, levert, installeert, en activeert hoog-, midden- en laagspanningsstations en midden- en laagspanningsaansluitingen.

In nauwe samenwerking met onze klanten, de netbeheerders, voert Dynniq projecten uit als systeemintegrator en leveren wij, samen met meerdere partners, stations en netaansluitingen.

Slimme meters in elk huis

De Nederlandse overheid heeft als doel om de consumenten bewuster te maken van het energieverbruik in hun woningen. Met slimme meters in elke woning krijgen consumenten realtime inzicht in hun verbruik. Tegelijkertijd ontwikkelen distributienetbeheerders op regionaal niveau een database om een beeld te krijgen van de energiebehoefte in de nabije toekomst, om deze vervolgens te voorspellen en te kunnen leveren. De distributienetbeheerders hebben de opdracht gekregen om elke woning in Nederland te voorzien van een slimme energiemeter.

Dynniq installeert slimme meters namens de klanten volgens een full-service model; inclusief planning, relatiebeheer, personeelsplanning en een klanttevredenheidsonderzoek. Wij beheren het programma, voeren de planning en verzending uit, leiden de Field Engineers op, houden toezicht op de engineers en rapporteren aan de klant.