Het innovatieve microgrid van Dynniq

Vandaag de dag heeft bijna iedereen een elektriciteits- en gasaansluiting. Er is een netwerk van kabels tussen de energiebron en de eindgebruiker en het opwekken van de elektriciteit wordt steeds verder verduurzaamd. Gelijkstroom (DC) wordt opgewekt door wind- en zonne-energie. Om het energiegebruik nog schoner te maken, is het belangrijk om lokaal opgewekte energie te gebruiken waardoor het energienetwerk een meer gedecentraliseerde inrichting krijgt. Een manier om deze decentrale netwerken te creëren is het gebruikmaken van microgrids.

Microgrids zijn op zichzelf staande energienetwerken met een minimale aansluiting op het bovenliggende energienetwerk. Deze topologie begint in uw huis of kantoorgebouw door uw eigen energieopwekking te koppelen aan uw eigen verbruik. Energietekorten of -overschotten kunnen met het energienetwerk worden uitgewisseld.

Eén niveau hoger kan dezelfde topologie worden gebruikt met uw buren waar alleen de gecombineerde tekorten of overschotten worden uitgewisseld met het bovenliggende energienetwerk. Deze koppeling van micronetten herhaalt zich tot aan het landelijke elektriciteitsnet.

Extra efficiëntie kan worden bereikt door gebruik te maken van een gelijkstroom (DC) aansluiting in plaats van de gebruikelijke wisselstroom (AC) aansluiting. Duurzame energievoorzieningen zoals elektrische voertuigen, warmtepompen en zonnepanelen maken al gebruik van DC. Om het elektriciteitsnet te kunnen voeden, wordt DC meestal omgezet naar AC door een extra omzettingsproces. Omzetting leidt altijd tot energieverlies, met een lager rendement tot gevolg. Door deze faciliteiten direct op het DC-netwerk aan te sluiten, besparen we energie en verbeteren we de efficiëntie.

Onze gelijkstroomnetwerken (DC) bieden een decentrale opwekking en opslag van elektriciteit voor gebruik in commerciële en industriële gebieden tegen lagere exploitatie- en investeringskosten. Het DC-netwerk faciliteert verschillende energieoplossingen – van zonnepanelen tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen – waardoor de duurzaamheid geoptimaliseerd wordt.

De basis van dit alles wordt ondersteund door ons energiebeheersysteem.