Het leveren van doorstroming als prestatie

Verkeerssystemen raken meer en meer geïntegreerd met hun omgeving. Het aantal connected weggebruikers neemt snel toe. De hoeveelheid data rondom verkeerssystemen groeit hard. Voor het functioneren van de systemen is multidisciplinaire kennis nodig; naast verkeerskunde spelen bijvoorbeeld ook communicatie netwerken en data analyse een rol. Met Flow-as-a-service bieden we de mogelijkheid om feitelijk in kaart te brengen hoe de doorstroming in een gebied en over tijd functioneert. Het verworven inzicht maakt het mogelijk om snel bij te sturen en wijzigingen in de systemen door te voeren. De impact is direct zichtbaar. De wegbeheerder kan zich blijven focussen op zijn kerntaken!

Monitoren, analyseren en verbeteren

Flow-as-a-service data analytics is een zeer flexibele Big Data software oplossing. Databronnen zoals VRI’s (FlowNode), ITS applicaties (ImFlow) en connected weggebruikers worden ontsloten door adaptors en data wordt samengevoegd in het Data Lake. Monitoring functies geven betekenis aan de data zoals bijvoorbeeld intensiteiten en wachttijden. De informatie is zichtbaar op een gebruikersvriendelijk dashboard waarmee snel overzicht te krijgen is. Met een paar klikken toont het dashboard de gevraagde informatie in de vorm van KPI’s en schakelt het overzicht van langere perioden tot details op minuten basis. Analyse functies combineren meerdere bronnen van data tot gecombineerde informatie waardoor op eenvoudige wijze verbanden gelegd worden, bijvoorbeeld de impact van slecht weer op de doorstroming. De anomalie analyse functie toont onverwachte of afwijkende patronen in de data die grip geven op de gebeurtenissen in het verkeer. De verkregen inzichten zijn basis voor het plannen en doorrekenen van verbeteringen in de doorstroming.

Digitale schouw

De juiste balans vinden tussen doorstroming op netwerk niveau en geloofwaardig regelen op kruispunt niveau is een flinke uitdaging. De digitale schouw is een toepassing van Flow-as-a-service data analytics. Naast het verzamelen en analyseren van data wordt de prestatie van het verkeerssysteem geanalyseerd met verkeerskundige kennis. Flow-as-a-service brengt de verkeerskundige prestatie in kaart en geeft aanbeveling voor verbeteringen. Er is geen noodzaak meer om op locatie te schouwen en de schouw kan veel vaker geautomatiseerd plaatsvinden waardoor een helder beeld van de prestaties ontstaat.