Verbeteren van veiligheid en doorstroming

Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om de verkeersstromen steeds beter te beheren en de veiligheid van de scheepvaartroute of weggebruiker te vergroten. Maar in een wereld waarin alles kan, is het belangrijk om controle te houden over alle systemen die bijdragen aan mobiliteit, milieu en veiligheid. Wij hebben alles in huis om de veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid van bruggen en sluizen te optimaliseren.

Verkeersstroom over bruggen

Met de aanwezigheid van een grote haven en belangrijke knooppunten in ons land speelt mobiliteit een belangrijke rol, niet alleen op de weg maar ook op het water. Verkeerstechnische systemen zijn daarom van essentieel belang voor bruggen, sluizen en gemalen. Door onze oplossingen slim te combineren met andere producten kan de intensiteit van het gebruik worden bewaakt en kan er, waar nodig, actie worden ondernomen. Dit garandeert een optimale doorstroming van scheepvaart, pleziervaart en weggebruikers.

Bedieningsbruggen, sluizen en gemalen

Nederland heeft tientallen bruggen, sluizen en gemalen die allemaal deel uitmaken van de totale infrastructuur. Het is van groot belang dat de bediening zich niet alleen richt op het object zelf, maar ook op de omliggende infrastructuur. Onze slimme, technologische oplossingen bieden een combinatie van technische kennis en specifieke ervaring. Hierdoor kunnen niet alleen de afzonderlijke installaties, maar ook het object worden bediend en bewaakt, wat resulteert in een veilige (vaar)weg.

Task Manager

De bewaking van bruggen en sluizen is belangrijk voor een veilige en optimale doorstroming van het scheepvaartverkeer. Bovendien zijn er bij veel bruggen en sluizen geen brug- en sluiswachters meer aanwezig. Het op afstand bedienen van deze objecten is daarom van essentieel belang. De Task Manager speelt hierbij een cruciale rol. De (bedienings)verzoeken worden op het juiste moment aan de juiste persoon toegewezen, waarna de betreffende operator dan de nodige maatregelen kan nemen. Hierdoor kunnen schepen altijd veilig hun route vervolgen.

Video Manager

Een ongeval, verkeersopstopping of gladheid zijn slechts enkele voorbeelden die de doorstroming en veiligheid van weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Verkeerscentrales bewaken deze situaties met een Video Manager. Op deze manier worden de noodzakelijke verkeers- en veiligheidsmaatregelen op het juiste moment genomen.