Verbeteren van veiligheid en doorstroming

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om verkeersstromen steeds beter te beheren en de veiligheid van de scheepvaartroute of weggebruiker te vergroten. Maar in een wereld waarin alles kan, is het belangrijk om controle te houden over alle systemen die bijdragen aan mobiliteit, milieu en veiligheid. Wij hebben alles in huis om de veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid van tunnels te optimaliseren.

Veiligheid in tunnels

Om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen, is de doorstroming van het verkeer in tunnels een belangrijke factor. Maar net zo essentieel voor de veiligheid is de mogelijkheid om een tunnel af te sluiten wanneer dat nodig is. Onze slimme technische oplossingen helpen daarbij. Wij ontwerpen, ontwikkelen en realiseren wegenbouwkundige en technische systemen voor tunnels (VTTI). De VTTI levert precies de informatie die nodig is om de veiligheid en doorstroming in de tunnel te garanderen. En met een druk op de knop kan iedereen zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht en kunnen de hulpdiensten de calamiteitenlocatie bereiken.

Met behulp van industriële automatisering zorgen we voor een perfecte totaaloplossing voor tunnels. Hiervoor combineren we bekende producten en diensten met de nieuwste innovatieve technologieën. Zo krijgt u een totaaloplossing die toekomstbestendig is zonder dat dit ten koste gaat van het onderhoud of de beschikbaarheid van de technologie.

Task manager

De bewaking van bruggen en sluizen is belangrijk voor een veilige en optimale doorstroming van het scheepvaartverkeer. Bovendien zijn er bij veel bruggen en sluizen geen brug- en sluiswachters meer aanwezig. Het op afstand bedienen van deze objecten is daarom van essentieel belang. De Task Manager speelt hierbij een cruciale rol. De (bedienings)verzoeken worden op het juiste moment aan de juiste persoon toegewezen, waarna de betreffende operator dan de nodige maatregelen kan nemen. Hierdoor kunnen schepen altijd veilig hun route vervolgen.

Video Manager

Een ongeval, verkeersopstopping of gladheid zijn slechts enkele voorbeelden die de doorstroming en veiligheid van weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Verkeerscentrales bewaken deze situaties met een Video Manager. Op deze manier worden de noodzakelijke verkeers- en veiligheidsmaatregelen op het juiste moment genomen.