In de steeds drukker wordende steden doen alle verkeersdeelnemers hun best om een plekje in de infrastructuur op te eisen. Dat vraagt om een beleid waarbij een afweging wordt gemaakt tussen het belang en de bijbehorende prioriteit in de afwikkeling van het verkeer.

Veilig oversteken voor kwetsbare doelgroepen

Op grote kruisingen en oversteekpunten is het nog wel eens lastig om de voetganger voldoende te faciliteren. Vooral de wat minder mobiele voetganger heeft het moeilijk om mee te kunnen komen in de drukte van de stad. Terwijl investeren in lopen en wandelen niet alleen goed is voor de veiligheid, maar ook voor het economische plaatje, de mentale en lichamelijke gezondheid én het milieu.

Hoe werkt CrossWalk?

Met alle aandacht die er voor fietsers, automobilisten en het openbaar vervoer is, richten wij ons met CrossWalk op de voetganger. Een deel van hen vormt een kwetsbare doelgroep in het dagelijkse verkeer. We hebben het over mensen die – om wat voor reden dan ook – niet zo snel ter been zijn en moeite hebben om bij het oversteken in de beperkte groentijd de overkant veilig te bereiken.

Het standaard verlengen van de groentijd heeft als nadeel dat dit altijd ten koste gaat van de doorstroming op kruispunten. De CrossWalk app biedt hier een oplossing: alleen voetgangers die het echt nodig hebben, krijgen langer groen. De technologie maakt het mogelijk om de duur van het groene voetgangerslicht af te stemmen op de snelheid van de specifieke voetganger. Afhankelijk van de mate van mobiliteitsbeperking blijft het licht langer op groen staan. Zo zorgt de app ervoor dat alleen deze voetganger lang genoeg groen licht krijgt om veilig over te kunnen steken en wordt het andere verkeer niet onnodig vertraagd.

CrossWalk biedt daarnaast een uitkomst tegen de geluidsoverlast van ratelklikkers. Deze worden alleen geactiveerd als de blinde of slechtziende in de buurt van het kruispunt komt. Voor de overige tijd is deze auditieve signalering uitgeschakeld en vormt daarmee geen overlast voor de omgeving.

De voordelen van CrossWalk

  • Veilig oversteken voor kwetsbare doelgroepen
  • Ondersteunen van de mobiliteit van ouderen
  • Veilig, eenvoudig en gebruiksvriendelijk
  • Geen noodzaak tot dure infrastructurele wijzigingen

Lees meer over de werking van CrossWalk in onze brochure.