Transport duurzamer maken

Door de groei van de economie en steeds intensiever gebruik van de weg komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid in grote steden onder druk te staan. Dit merk je bijvoorbeeld aan méér uitstoot van fijnstof, CO2 en een toename in verkeerslawaai. Een uitkomst voor de logistieke dienstverlening is dan om prioriteit te geven aan het vrachtverkeer. Door data van verkeersmanagementsystemen te koppelen aan vrachtenwagens zorgen we samen voor doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid op de weg.

Optimale en veilige verkeersstromen

Onze GreenFlow service maakt het mogelijk om bepaalde verkeersdeelnemers prioriteit te geven. Met de applicatie GreenFlow for Trucks kan het vrachtverkeer veilig en zonder te stoppen kruispunten passeren. De timing van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) wordt in dit geval afgestemd op het naderende zware vrachtverkeer. De applicatie ‘GreenFlow for Trucks’ en de intelligente verkeersregelinstallatie werken zo samen om connected transport mogelijk te maken, mede gebaseerd op onze FlowSense architectuur . De iVRI’s kunnen namelijk niet alleen data zenden naar voertuigen maar ook data ontvangen. Daarmee kan onze slimme verkeersregeling (ImFlow) het verkeer in combinatie met zwaar vrachtverkeer veilig en efficiënt laten doorstromen.

Besparingen in tijd, brandstof en CO2

De prioriteitsaanvraag voor groen licht voor vrachtverkeer geeft besparingen in tijd, brandstof en CO2 en het vermindert geluidsoverlast. Ook vermindert het de slijtage van het wegdek en dat bespaart onderhoudskosten. Daardoor verbetert de leefbaarheid in de nabijheid van wegen waarop zich veel zwaar vervoer bevindt.

GreenFlow for Trucks verbindt de processen van logistieke dienstverleners met slim verkeersmanagement. Met dit nieuwe ecosysteem willen wij bijdragen aan een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

Download de GreenFlow for Trucks brochure in het download center.

Of probeer onze app in demo mode!