Onze toekomst: Een leefbare stad, met schone lucht en een veilige en efficiënte doorstroming van het verkeer

Steden en gemeenten staan voor de uitdaging om de verstedelijking en het toenemende gebruik van de infrastructuur in goede banen te leiden door bijvoorbeeld de levering van e-commerce in een duurzame toekomst.

De invoering van connected driving maakt het voor steden mogelijk om voorrang te geven aan vrachtwagens, om zo stops te vermijden, energie te besparen en uitstoot en geluid te reduceren. Fietsers en bakfietsen worden gedetecteerd voordat ze op kruispunten aankomen zodat er eerder groen kan worden gegeven (dit werkt als een soort drukknop op afstand). In de (nabije) toekomst zullen ook autonome voertuigen aan het verkeer deelnemen en een Green Light Optimal Speed Advice (GLOSA) ontvangen, zodat ze niet hoeven te stoppen. Naarmate er meer en meer elektrische voertuigen op de weg verschijnen, komt dit netwerk onder druk te staan. Microgrids met zonnepanelen, batterijen en energiebeheer kunnen de impact hiervan verminderen.

Al deze oplossingen zijn bedoeld om de doorstroming in een stad te behouden en daarnaast kan slimme parkeergeleiding ook de doorstroming verbeteren. Een ander belangrijk element om in gedachten te houden is de factor duurzaamheid binnen een stad. Met Smart Lighting kunnen steden overstappen op LED-verlichting. Door gebruik te maken van geavanceerde sensoren beweging, geluid, geur enz. meten in de lichtmasten, kan dit het Smart City-sensornetwerk van de toekomst worden. De verlichting zelf kan zich ook aanpassen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld door het laten dimmen of juist oplichten bij ongevallen of druk verkeer.

Lees hieronder meer over onze Smart City Control producten en services.

Stories