Meer over luchtkwaliteitbeheer

VEM is een bewezen oplossing die nauwkeurige informatie oplevert die gebruikt kan worden om te meten hoe voertuigemissies bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit op een wegennet. Door het minuut tot minuut leveren van informatie over de locatie en bron van het voertuig, levert het analyse-instrument de nodige tools om operationele en strategische beslissingen te nemen om voertuigemissies te reduceren.

Voordelen van virtuele monitoring

Luchtkwaliteitsmonitoren zijn al vele jaren hét instrument voor het bepalen van de luchtkwaliteit in en rond onze wegennetten. Of het nu diffusiebuizen of automatische analysers betreft, de nauwkeurigheid is afhankelijk van een regelmatige kalibratie die in het gedrang kan komen door de windrichting. Deze analysers zijn ideaal voor het begrijpen van langetermijntrends in, bijvoorbeeld, (middel)grote steden. Ze hebben echter hun beperkingen als het gaat om het rapporteren van de concentratie van een bepaalde stof op het analysepunt. Onze Virtual Emissions Monitor wijst daarentegen emissies toe aan vele punten: d.w.z. aan veel breder opgezette infrastructuren zoals verkeersdetectiecircuits.

Door de emissies te relateren aan de 8.000 Highways England MIDAS-detectiepunten op de snelwegen, kan de luchtkwaliteit (bijv. NO2- en CO2-concentraties) langs de corridors en op kruispunten worden geanalyseerd om erachter te komen wanneer (van minuut tot minuut), waar (detectiepunten per iedere rijstrook) en met welke mix van verkeer problemen worden veroorzaakt.

In een bepaald gebied kunnen veel factoren van invloed zijn op de luchtkwaliteit en op het overgrote deel hiervan hebben we geen controle. Dat resulteert weer in een zeer complexe relatie. Gezien de complexiteit van de relatie tussen variabelen is het moeilijk om de oorzaak te achterhalen en betrouwbare analyses te leveren. Door de variabelen waarover we controle hebben te scheiden van de variabelen waarover we geen controle hebben, stelt de VEM de wegbeheerders in staat om de snel verhoogde emissies te identificeren, geïnformeerde operationele beslissingen te nemen en de impact te meten. Dit vergroot het vertrouwen dat een gemeten emissiereductie leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit.

De VEM biedt een platform om de bijdrage van het verkeer aan de luchtkwaliteit nauwkeurig te bepalen, zodat operators kunnen ingrijpen en beleidsmakers veranderingen kunnen verantwoorden.

De toekomst…VEM v2.0

Met de luchtkwaliteit als een erkend probleem en de weinige pragmatische oplossingen om de reductie van emissies te versnellen, ondergaat VEM v2.0 een compleet nieuw ontwerpproces met de eindgebruiker in het achterhoofd. Interoperabiliteit met uw besturingssystemen maakt het mogelijk om zowel de netwerkdoelstellingen als de steeds veranderende eisen van het netwerk te beheren.

Belangrijkste kenmerken

 • Gegevens – Alle gegevens worden zonder enige aggregatie opgeslagen om ervoor te zorgen dat gegevens kunnen worden opgehaald voor langetermijnanalyses.
 • Rapportage – Vooraf gedefinieerde, aanpasbare rapporten maken een consistente analyse en rapportage eenvoudig.
 • Softwarematig – Er is geen extra infrastructuur nodig – zodat er geen engineers in gevaarlijke situaties terecht komen.
 • Beveiliging – De ARK is 27001 geaccrediteerd.
 • Detectie – Verschillende detectiemethoden zijn mogelijk.
 • Intelligent Transport Systems (ITS) – ITS levert dezelfde voordelen tegen 30% van de kosten.
 • Cloud hosting – Eenvoudig schaalbaar.
 • Systems engineering – Verhoogt de waarde van uw huidige systemen door de gegevens aan te vullen met emissiegegevens.
 • Emissiemodel – Gebruikt hetzelfde model dat DEFRA gebruikt.
 • Communicatie – Biedt bewustwording van emissies.
 • Economische analyse – Een ingebouwde tool berekent de economische kosten van de NOx-uitstoot.
 • Controle – Controle wordt uitsluitend geïmplementeerd wanneer dat nodig is.