29 april 2019

Smart mobility apps verhogen de verkeersveiligheid in Nederland

Nederlandse wegen worden onveiliger. Het aantal verkeersdoden stijgt explosief en ouderen voelen zich kwetsbaar op straat. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kieskompas. Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland is in 2018 met 11 procent gestegen ten opzichte van 2017. Dat is de grootste toename in verkeersdoden sinds 1989.

Aantal verkeersdoden onder ouderen stijgt

Het onderzoek van het CBS laat zien dat meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in 2018 ouder was dan zestig jaar. Een onderzoek van het Kieskompas wijst uit dat ouderen zich ook kwetsbaar voelen in het verkeer. Zij ondervroegen 8.600 Nederlanders naar hun ervaringen onderweg en kwamen tot de conclusie dat onder andere leeftijd een belangrijke rol speelt.

Niet alleen ouderen vormen een kwetsbare groep, ook het aantal fietsers dat is omgekomen in het verkeer is in 2018 met 10 procent gestegen. Deze forse stijging in verkeersdoden in Nederland is zorgwekkend. De Nederlandse wegen en fietspaden worden steeds drukker en daarmee stijgt het aantal ongelukken. Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden is de urgentie om regulering, met daarin een rol voor slimme technologie, hoog op de politieke agenda’s en gemeentelijke beleidsplannen op te nemen groter dan ooit.

Doelgroepgericht verkeersmanagement

Inzet van slimme technologie is noodzakelijk om de toegenomen druk op wegen en fietspaden die leiden tot onveilige situaties en verkeersopstoppingen te verhelpen. Met deze innovatieve technologie wordt mobiliteit op maat geleverd en kunnen kwetsbare groepen veilig deelnemen aan het verkeer.

Zo krijgen voetgangers, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, bij kruisingen langer groen licht waardoor ze veiliger kunnen oversteken. Fietsers krijgen eerder groen waardoor ze sneller, zonder oponthoud en comfortabel door kunnen rijden en er minder fietsfiles ontstaan. Verkeersdeelnemers installeren hiervoor een app op hun smartphone. De smartphone blijft, zowel bij de voetganger als de fietser, gewoon veilig in de jas of tas. Zo dragen deze slimme apps bij aan veiligere wegen in Nederland.

Veiligheid, comfort en leefbaarheid

Dat het aantal verkeersdoden sneller stijgt dan ooit roept om drastische maatregelen. Als we het ambitieuze doel van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen halen (het aantal verkeersdoden in 2050 moet naar zero) is het tijd om concrete maatregelen toe passen waaronder nieuwe innovaties op het gebied van smart mobility. Deze technologie draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuw ecosysteem met als hoger doel een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland.

Lees meer over Smart Mobility