Talking Traffic

Talking Traffic: hoe overheid en markt samenwerken aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

De uitdaging

Nederland is een dichtbevolkt land. De bestaande infrastructuur wordt zwaar belast en er zijn weinig mogelijkheden om het wegennet verder uit te breiden.
Daarom zoekt de overheid naar technische oplossingen om de verkeersstroom te optimaliseren en het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. De overheid heeft samenwerkingsverbanden opgezet waarin de beste en slimste partijen samen een open ecosysteem van mobiliteitsdiensten bouwen.

De oplossing

Wij doen hieraan mee en zijn onderdeel van het programma: Talking Traffic. Het belangrijkste doel is de toepassing van innovatieve operationele mobiliteitsdiensten op nationale schaal, waarbij weggebruikers gedetailleerde verkeersinformatie ontvangen en de doorstroming en prioritering op kruispunten wordt verbeterd. We werken nauw samen met aanbieders van cloud diensten (met name KPN), app-ontwikkelaars zoals Locatienet en Flitsmeister, en overheidsinstellingen en onderzoekers, zoals TU Delft.

Het resultaat

Het project is een enorme stap vooruit in het verkeersdomein. Het stelt ons in staat om een strategie uit te voeren die is gericht op de ontwikkeling van verkeerdiensten voor overheden, bedrijven en (indirect) consumenten. De resultaten zijn via apps in hoge mate zichtbaar voor het publiek en dragen bij aan de leefbaarheid en de veiligheid in de regio. We hebben door het delen van kennis waardevolle expertise verworven die bijdraagt aan de versterking van onze marktpositie. De samenwerking heeft geresulteerd in nieuwe releases van ImFlow en GreenFlow, implementatie van een gestandaardiseerde RIS-interface en bijgewerkte TLC’s met iTLC-architectuur.

Wij zijn klaar voor de toekomst!

Lees meer over het partnership Talking Traffic