Talking Traffic

Innovating operational mobility services

De uitdaging

Nederland is een dichtbevolkt land. De bestaande infrastructuur wordt zwaar belast en er zijn weinig mogelijkheden om het wegennet verder uit te breiden.
Daarom zoekt de overheid naar technische oplossingen om de verkeersstroom te optimaliseren en het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. De overheid heeft samenwerkingsverbanden opgezet waarin de beste en slimste partijen samen een open ecosysteem van mobiliteitsdiensten bouwen.

De oplossing

Dynniq doet mee en is onderdeel van het programma: Talking Traffic. Het belangrijkste doel is toepassing van innovatieve operationele mobiliteitsdiensten op nationale schaal, waarbij weggebruikers gedetailleerde verkeersinformatie ontvangen en de doorstroming en prioritering op kruispunten wordt verbeterd. Dynniq werkt nauw samen met aanbieders van clouddiensten (met name KPN), app-ontwikkelaars zoals Locatienet en Flitsmeister, en overheidsinstellingen en onderzoekers, zoals TU Delft.
In 2016-2017 wordt het ecosysteem ontwikkeld en volgens planning wordt in 2018 gestart met de exploitatie.

Het resultaat

Het project is een enorme stap vooruit in het verkeersdomein voor Dynniq. Het stelt Dynniq in staat om een strategie uit te voeren die is gericht op ontwikkeling van verkeerdiensten voor overheden, bedrijven en (indirect) consumenten. De resultaten zijn via apps in hoge mate zichtbaar voor het publiek en dragen bij aan de leefbaarheid en de veiligheid in de regio. Dynniq heeft door het delen van kennis waardevolle expertise verworven die bijdraagt aan versterking van de marktpositie.
De samenwerking heeft geresulteerd in nieuwe releases van ImFlow en GreenFlow, implementatie van een gestandaardiseerde RIS-interface en bijgewerkte TLC’s met iTLC-architectuur.
Klaar voor de toekomst

Deze kennis en expertise zal in alle geledingen van Dynniq worden toegepast. Dit betekent dat Dynniq klaar is voor de volgende stap als het gaat om baanbrekende oplossingen voor het beheersen van verkeersstromen.