Europese groene autosnelweg

Technologische oplossingen voor de Europese groene autosnelweg

De autosnelweg E18 Hamina – Vaalimaa is het laatste stuk van de belangrijke verbindingsweg E18, die als een van de prioritaire vervoerssystemen in de EU wordt beschouwd.

De uitdaging

Intelligente verkeersregeling en verkeerslichten zijn cruciale componenten om van de E18 een betrouwbare internationale wegverbinding te maken. Dynniq Finland bewijst een echte partner te zijn in innovatie.

De autosnelweg Koskenkylä-Kotka ligt aan hoofdweg 7, die onderdeel is van zowel de belangrijke internationale wegverbinding E18 in Finland als van het transportsysteem van de Noordse driehoek. Dit is een prioriteit voor de Europese Unie, omdat het de Scandinavische hoofdsteden onderling en met de rest van Europa en Rusland verbindt.

Dit stuk snelweg met twee tunnels en een parkeerterrein voor vrachtwagens maakt deel uit van de eerste ‘Groene Autosnelweg’ in Finland, een concept dat is ontwikkeld door gemeenten, provinciale afdelingen en lokale bedrijven. Het is een innovatief platform voor duurzame ontwikkeling. Intelligente verkeersregeling en verkeerslichten zijn een essentieel onderdeel van het project. Dynniq Finland wordt ingeschakeld om dit mogelijk te maken.

Onze oplossing

Dynniq werd al in een vroeg stadium bij dit omvangrijke project betrokken. Het bepalen van de benodigde elementen bleek soms een uitdaging te zijn, maar dit werd opgelost dankzij een proactieve samenwerking met alle betrokkenen partijen. Levering omvatte onder meer snelweg- en tunnelverlichting en een volledig intelligent verkeersmanagementsysteem voor weerstations, verkeersmetingstations, borden, slagbomen, borden voor variabele snelheidslimieten en/of waarschuwingsborden, informatiepanelen en prismaborden, inclusief het benodigde communicatienetwerk voor alle systemen. Het project stelde Dynniq ook in staat nog eigen innovaties te ontwikkelen, zoals een beter bewerkbare en beheerbare systeemstructuur. Deze kennis wordt meegenomen in nieuwe projecten.

Het resultaat

De successen van het project zijn onafhankelijk geverifieerd: Elf minder letselongevallen en drie minder verkeersdoden per jaar. Verkeersopstoppingen komen nagenoeg niet meer voor en de reistijd is verkort. Bovendien zal de nieuwe snelweg naar verwachting bijdragen aan de werkgelegenheid in het gebied en aan de groei van nieuwe industrieën en handel. Dynniq Finland kan terugkijken op een succesvolle samenwerking tijdens dit ambitieuze project en blijft betrokken bij de exploitatie van de systemen.