8 oktober 2019

Verkeer veilig en snel door de stad laten bewegen

Het wordt steeds drukker op het Nederlandse wegennet. Het aantal weggebruikers blijft toenemen. Dit zorgt voor opstoppingen en onveilige verkeerssituaties. Steden en gemeenten staan voor de uitdaging het toenemende gebruik van de infrastructuur in goede banen te leiden en daarin ook keuzes te maken. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je, zonder nieuwe wegen aan te leggen, dat het verkeer in jouw stad veilig en snel doorstroomt?

Nieuwe technologie zorgt voor een nieuwe dimensie in verkeersmanagement: namelijk de mogelijkheid om specifieke weggebruikers op specifieke kenmerken te prioriteren en wel of geen voorrang te verlenen. Denk aan zware vrachtwagens die in stedelijke gebieden zoveel mogelijk kunnen blijven doorrijden. Hierdoor veroorzaken ze minder vertraging als ze bij groen licht moeten optrekken. De prioriteit van bussen kan worden uitgebreid door in te spelen op de bezettingsgraad en bijvoorbeeld de accustatus bij een elektrische bus.

Een bijzondere en belangrijke vorm binnen deze prioriteit verlening betreft nood- en hulpdiensten. Door alle richtingen op tijd rood te geven, terwijl de aanrijrichting groen is, kunnen hulpdiensten ongehinderd, snel en veilig het kruispunt oversteken. Hierdoor bereiken zij veiliger en sneller de plaats van het incident. Vanuit ditzelfde platform kunnen ook kwetsbare voetgangers, zoals slechtzienden of mensen die slecht ter been zijn, langer groen licht krijgen. Daarnaast kunnen fietsers, die zonder te stoppen willen doorfietsen op weg naar werk of school, op belangrijke fietstrajecten langer groen krijgen.

Hoe werkt deze prioriteit verlening?

De prioriteit verlening wordt geregeld met intelligente systemen aan boord van individuele voertuigen in combinatie met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). In Nederland is bepaald dat ook bestaande – niet al te oude – verkeer regelapparatuur opgewaardeerd gaat worden naar een iVRI. Verder is een platform nodig dat voertuigen verbindt met de verkeersregelinstallatie, dit zijn de zogeheten ‘connected weggebruikers’. In dat platform kunnen voertuigen prioriteit verzoeken indienen. Deze worden eerst gevalideerd (‘mag dit voertuig op dit kruispunt prioriteit aanvragen?’) en daarna van een zogenaamd prioriteit level voorzien. Dit level wordt vastgesteld door de wegbeheerder en automatisch bepaald aan de hand van specifieke eigenschappen van het voertuig, zoals type, vol/leeg, op tijd/te laat, zwaailicht aan/uit of batterij vol/leeg. Dit alles wordt als een compleet prioriteitsverzoek aan de verkeersregeling aangeboden. De verkeersregeling weegt het prioriteitsverzoek af tegen het totale aanbod aan voertuigen en eventueel andere prioriteitsverzoeken.

Vervolgens krijgt het voertuig feedback over het resultaat van de prioriteitsaanvraag. Daarnaast ontvangt de bestuurder informatie over de verkeerslichten die hij nadert, zoals tijd-tot-rood, tijd-tot-groen en soms een snelheidsadvies om te zorgen dat men zonder te stoppen door het groene licht kan rijden. De gegevens van de voertuigen en weggebruikers worden veilig en anoniem doorgegeven. De technologie biedt tevens een veel hogere kwaliteitsstandaard, omdat positiedata veel eerder en met hogere frequentie aan de verkeersregelinstallaties wordt doorgegeven. Met deze vorm van prioriteit verlening hebben provincies, steden en gemeenten een zeer innovatief instrument in handen dat veel mogelijkheden biedt om verkeerskundig beleid uit te voeren en een veilige en snelle doorstroom te stimuleren.

Optimale, veilige doorstroom en meer comfort

Door wel of geen prioriteit te verlenen, ontstaat een optimale en veilige doorstroming. De doorstroom voor automobilisten wordt niet meer gehinderd door trucks die steeds langzaam moeten stoppen en optrekken. Het leefcomfort in de directe omgeving profiteert ook. Als trucks in de bebouwde kom niet hoeven te stoppen en optrekken, is er minder CO2-uitstoot en stank- en geluidsoverlast. Daarnaast is er minder slijtage aan het wegdek, waardoor minder onderhoud nodig is. Het huidige wegennet beter benutten is tevens een stuk duurzamer dan extra wegen of rijstroken aanleggen. Een vrije doorstroom voor nood- en hulpdiensten en kwetsbare verkeersdeelnemers voldoende tijd geven om over te steken, draagt bij aan een veiliger verkeerssysteem.

Wij gaan bij Dynniq nog een stapje verder door alle prioriteitsdiensten en de diensten voor voetgangers en fietsers, onze Greenflow services, te bundelen in één technisch platform. Dit platform noemen we FlowSense, omdat het de voelsprieten vormt van het verkeersmanagementsysteem. We kunnen meerdere modaliteiten in één platform bedienen door o.a. tegelijk binnenkomende prioriteitsverzoeken te valideren. FlowSense biedt een veilige en toekomstvaste basis voor het intelligent maken van het wegennet en het verbinden van de weggebruiker met de infrastructuur gebaseerd op internationale standaarden.

In deze 360° video worden de voordelen en toepassingen van onze GreenFlow service uitgelegd:

Lees hier meer over onze smart mobility oplossingen.