4 februari 2019

In opdracht van gemeente Haarlem vervangt Dynniq tussen maandag 4 en woensdag 6 februari 2019 de verkeerslichten op de buitenrustbruggen. De voorbereidende werkzaamheden hebben in november plaatsgevonden. Nu worden de nieuwe intelligente verkeerslichten geplaatst.

Doorstroom verkeer

Tijdens de werkzaamheden worden de huidige verkeerslichten uitgezet. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat de doorstroming optimaal blijft. Tijdens de werkzaamheden wordt er af en toe een rijstrook voor korte tijd afgesloten. Om deze reden wordt vanwege de veiligheid de snelheid verlaagd naar 30 km/u. Door verlaging van de snelheid verwacht de gemeente Haarlem niet dat er grote vertragingen optreden. Het busverkeer en nood- en hulpdiensten kunnen er altijd door.

Intelligente verkeerlichten

Gemeente Haarlem heeft gekozen om de huidige verkeerslichten te vervangen door zogeheten intelligente verkeerslichten. Met intelligente verkeerslichten is het mogelijk om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven en om in te spelen op de actuele verkeersdrukte. Hierdoor is het mogelijk om te besparen op tijd, brandstof en uitstoot. Intelligente verkeerslichten kunnen zich aanpassen aan de werkelijke hoeveelheid verkeer, waardoor de stad beter bereikbaar is.

Bericht via Nieuws.nlĀ